BRIEF-Gulfport Energy เข้าทำสัญญาแก้ไขวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนกับธนาคาร Of Nova Scotia เป็นสิบส่วน  • 2019-05-29
  • แหล่ง:เล่น slot ออนไลน์

5 ต.ค. (สำนักข่าวรอยเตอร์) - Gulfport Energy Corp

* Gulfport Energy Corp กล่าวว่าเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่สิบสำหรับสินเชื่อหมุนเวียนที่มีความปลอดภัยกับ Bank Of Nova Scotia - ยื่นต่อ SEC

* กัลฟ์พอร์ตเอ็นเนอร์ยี่คอร์ป - การแก้ไขเพิ่มจำนวนหนี้ที่ไม่ปลอดภัยที่ได้รับอนุญาตเป็น $ 2.1 พันล้านข้อความต้นฉบับ: [ ] ความครอบคลุมของ บริษัท เพิ่มเติม:

มาตรฐานของเรา:
    • การจัดอันดับความบันเทิง
    • บทความแบบสุ่ม