ดินถล่มทำลายล้างของญี่ปุ่น  • 2019-05-29
  • แหล่ง:เล่น slot ออนไลน์

<p> ผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นยืนใกล้รถยนต์และบ้านเรือนซึ่งถูกพัดพาไปหลังจากอยู่ในเส้นทางโคลนถล่มในโฮฟุประมาณ 770 กม. (478 ไมล์) ทางตะวันตกของโตเกียว 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Issei Kato </ p >

ผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นยืนใกล้รถยนต์และบ้านเรือนที่ถูกพัดพาหลังจากอยู่ในเส้นทางของโคลนถล่มในโฮฟุประมาณ 770 กม. (478 ไมล์) ทางตะวันตกของโตเกียว 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Issei Kato

ผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นยืนใกล้รถยนต์และบ้านเรือนที่ถูกพัดพาหลังจากอยู่ในเส้นทางของโคลนถล่มในโฮฟุประมาณ 770 กม. (478 ไมล์) ทางตะวันตกของโตเกียว 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Issei Kato

ปิด
1/28
<p> ปลาวางอยู่บนถนนที่ได้รับความเสียหายจากฝนตกหนักและโคลนถล่มใน Hofu, 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Kim Kyung-Hoon </p>

ปลาวางอยู่บนถนนที่ได้รับความเสียหายจากฝนตกหนักและโคลนถล่มใน Hofu, 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Kim Kyung-Hoon

ปลาวางอยู่บนถนนที่ได้รับความเสียหายจากฝนตกหนักและโคลนถล่มใน Hofu, 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Kim Kyung-Hoon

ปิด
2/28
<p> คนงานเดินบนถนนที่ได้รับความเสียหายจากฝนตกหนักและโคลนถล่มใน Hofu, 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Kim Kyung-Hoon </p>

คนงานเดินบนถนนที่ได้รับความเสียหายจากฝนตกหนักและโคลนถล่มใน Hofu, 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Kim Kyung-Hoon

คนงานเดินบนถนนที่ได้รับความเสียหายจากฝนตกหนักและโคลนถล่มใน Hofu, 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Kim Kyung-Hoon

ปิด
3/28
<p> คนงานที่มีพลั่วสำหรับปฏิบัติการบูรณะเดินผ่านถนนที่ได้รับความเสียหายจากฝนตกหนักและโคลนถล่มในเมือง Hofu วันที่ 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Kim Kyung-Hoon </p>

คนงานที่มีพลั่วสำหรับการดำเนินการบูรณะเดินผ่านถนนที่ได้รับความเสียหายจากฝนตกหนักและโคลนถล่มในโฮฟุ, 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Kim Kyung-Hoon

คนงานที่มีพลั่วสำหรับการดำเนินการบูรณะเดินผ่านถนนที่ได้รับความเสียหายจากฝนตกหนักและโคลนถล่มในโฮฟุ, 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Kim Kyung-Hoon

ปิด
4/28
<p> ผู้อยู่อาศัยนำเศษซากออกจากบ้านของพวกเขาที่ได้รับความเสียหายจากฝนตกหนักและโคลนถล่มใน Hofu, 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Kim Kyung-Hoon </p>

ผู้อยู่อาศัยจะนำเศษซากออกจากบ้านของพวกเขาที่ได้รับความเสียหายจากฝนตกหนักและโคลนถล่มใน Hofu, 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Kim Kyung-Hoon

ผู้อยู่อาศัยจะนำเศษซากออกจากบ้านของพวกเขาที่ได้รับความเสียหายจากฝนตกหนักและโคลนถล่มใน Hofu, 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Kim Kyung-Hoon

ปิด
5/28
<p> ชายคนหนึ่งยืนอยู่บนถนนที่ได้รับความเสียหายจากฝนตกหนักและโคลนถล่มใน Hofu, 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Kim Kyung-Hoon </p>

ชายคนหนึ่งยืนอยู่บนถนนที่ได้รับความเสียหายจากฝนตกหนักและโคลนถล่มใน Hofu, 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Kim Kyung-Hoon

ชายคนหนึ่งยืนอยู่บนถนนที่ได้รับความเสียหายจากฝนตกหนักและโคลนถล่มใน Hofu, 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Kim Kyung-Hoon

ปิด
6/28
<p> บุคลากรกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินของญี่ปุ่นเดินผ่านถนนที่ได้รับความเสียหายจากฝนตกหนักและโคลนถล่มในระหว่างการปฏิบัติการบูรณะในเมือง Hofu ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Kim Kyung-Hoon </p>

บุคลากรกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินของญี่ปุ่นเดินผ่านถนนที่ได้รับความเสียหายจากฝนตกหนักและโคลนถล่มในระหว่างการดำเนินการบูรณะที่เมืองโฮฟุเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552

บุคลากรกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินของญี่ปุ่นเดินผ่านถนนที่ได้รับความเสียหายจากฝนตกหนักและโคลนถล่มในระหว่างการดำเนินการบูรณะที่เมืองโฮฟุเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552

ปิด
7/28
<p> ชายคนหนึ่งทำงานเพื่อสกัดรถของเขาจากโคลนที่เกิดจากฝนตกหนักใน Hofu, วันที่ 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Kim Kyung-Hoon </p>

ชายคนหนึ่งทำงานเพื่อสกัดรถของเขาจากโคลนที่เกิดจากฝนตกหนักใน Hofu, 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Kim Kyung-Hoon

ชายคนหนึ่งทำงานเพื่อสกัดรถของเขาจากโคลนที่เกิดจากฝนตกหนักใน Hofu, 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Kim Kyung-Hoon

ปิด
8/28
<p> ผู้คนมองไปรอบ ๆ วัดชินโตที่ได้รับความเสียหายจากโคลนถล่มใน Hofu, 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Kim Kyung-Hoon </p>

ผู้คนมองไปรอบ ๆ วัดชินโตที่ได้รับความเสียหายจากโคลนถล่มใน Hofu, 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Kim Kyung-Hoon

ผู้คนมองไปรอบ ๆ วัดชินโตที่ได้รับความเสียหายจากโคลนถล่มใน Hofu, 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Kim Kyung-Hoon

ปิด
9/28
<p> ชาวบ้านยืนอยู่ในซากปรักหักพังของประตูโทริอิและศาลเจ้าซึ่งอยู่ในเส้นทางโคลนถล่มในโฮฟูวันที่ 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Issei Kato </p>

ชาวบ้านยืนอยู่ในซากปรักหักพังของประตูโทริอิและศาลเจ้าซึ่งอยู่ในเส้นทางโคลนถล่มในโฮฟู 22 กรกฏาคม 2552 REUTERS / Issei Kato

ชาวบ้านยืนอยู่ในซากปรักหักพังของประตูโทริอิและศาลเจ้าซึ่งอยู่ในเส้นทางโคลนถล่มในโฮฟู 22 กรกฏาคม 2552 REUTERS / Issei Kato

ปิด
10/28
<p> เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยล้างเศษซากใกล้กับบ้านที่ได้รับความเสียหายจากฝนตกหนักและโคลนถล่มใน Hofu, 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Kim Kyung-Hoon </p>

เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันเศษขยะใกล้กับบ้านที่ได้รับความเสียหายจากฝนตกหนักและโคลนถล่มในเมืองโฮฟุวันที่ 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Kim Kyung-Hoon

เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันเศษขยะใกล้กับบ้านที่ได้รับความเสียหายจากฝนตกหนักและโคลนถล่มในเมืองโฮฟุวันที่ 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Kim Kyung-Hoon

ปิด
11/28
<p> ชายคนหนึ่งเดินไปท่ามกลางซากปรักหักพังที่ถูกทิ้งไว้โดยโคลนถล่มใน Hofu, วันที่ 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Issei Kato </p>

ชายคนหนึ่งเดินไปท่ามกลางซากปรักหักพังที่ถูกทิ้งไว้โดยโคลนถล่มที่เมือง Hofu วันที่ 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Issei Kato

ชายคนหนึ่งเดินไปท่ามกลางซากปรักหักพังที่ถูกทิ้งไว้โดยโคลนถล่มที่เมือง Hofu วันที่ 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Issei Kato

ปิด
12/28
<p> ทหารเตรียมที่จะค้นหาคนที่หายไปใกล้กับรถเข็นโคลนที่โรงพยาบาลที่อยู่ในเส้นทางของโคลนถล่มในโฮฟุวันที่ 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Issei Kato </p>

ทหารเตรียมที่จะค้นหาคนที่หายไปใกล้รถเข็นโคลนที่บ้านพักคนชราที่อยู่ในเส้นทางของโคลนถล่มที่เมือง Hofu วันที่ 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Issei Kato

ทหารเตรียมที่จะค้นหาคนที่หายไปใกล้รถเข็นโคลนที่บ้านพักคนชราที่อยู่ในเส้นทางของโคลนถล่มที่เมือง Hofu วันที่ 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Issei Kato

ปิด
13/28
<p> เจ้าหน้าที่กู้ภัยค้นหาผู้สูญหายในบ้านกวาดไปตามทางโคลนถล่มใน Hofu, วันที่ 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Issei Kato </p>

คนงานกู้ภัยค้นหาบุคคลที่หายไปในบ้านกวาดไปตามทางโคลนถล่มใน Hofu, 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Issei Kato

คนงานกู้ภัยค้นหาบุคคลที่หายไปในบ้านกวาดไปตามทางโคลนถล่มใน Hofu, 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Issei Kato

ปิด
14/28
<p> ทหารพลั่วเศษซากในบ้านพักคนชราที่อยู่ในเส้นทางของโคลนถล่มในเมืองโฮฟุวันที่ 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Issei Kato </p>

ทหารพลั่วเศษซากในบ้านพักคนชราที่อยู่ในเส้นทางโคลนถล่มที่เมืองโฮฟุวันที่ 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Issei Kato

ทหารพลั่วเศษซากในบ้านพักคนชราที่อยู่ในเส้นทางโคลนถล่มที่เมืองโฮฟุวันที่ 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Issei Kato

ปิด
15/28
<p> ทหารพยายามค้นหาคนที่หายไปในบ้านพักคนชราซึ่งอยู่ในเส้นทางโคลนถล่มที่เมือง Hofu วันที่ 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Issei Kato </p>

ทหารพยายามค้นหาคนที่หายไปในบ้านพักคนชราซึ่งอยู่ในเส้นทางโคลนถล่มที่เมือง Hofu วันที่ 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Issei Kato

ทหารพยายามค้นหาคนที่หายไปในบ้านพักคนชราซึ่งอยู่ในเส้นทางโคลนถล่มที่เมือง Hofu วันที่ 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Issei Kato

ปิด
16/28
<p> ทหารมองหาคนที่หายไปที่บ้านพักคนชราซึ่งอยู่ในเส้นทางของโคลนถล่มในเมือง Hofu วันที่ 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Issei Kato </p>

ทหารมองหาคนที่หายไปที่บ้านพักคนชราซึ่งอยู่ในเส้นทางโคลนถล่มในโฮฟุวันที่ 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Issei Kato

ทหารมองหาคนที่หายไปที่บ้านพักคนชราซึ่งอยู่ในเส้นทางโคลนถล่มในโฮฟุวันที่ 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Issei Kato

ปิด
17/28
<p> ทหารเตรียมพร้อมที่จะค้นหาคนที่หายไปในน้ำโคลนที่บ้านพักคนชราซึ่งอยู่ในเส้นทางโคลนถล่มในเมืองโฮฟุวันที่ 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Issei Kato </p>

ทหารเตรียมที่จะค้นหาคนที่หายไปในน้ำโคลนที่บ้านพักคนชราซึ่งอยู่ในเส้นทางโคลนถล่มในโฮฟุ 22 กรกฎาคม 2552 REUTERS / Issei Kato

ทหารเตรียมที่จะค้นหาคนที่หายไปในน้ำโคลนที่บ้านพักคนชราซึ่งอยู่ในเส้นทางโคลนถล่มในโฮฟุ 22 กรกฎาคม 2552 REUTERS / Issei Kato

ปิด
18/28
<p> ผู้พักอาศัยเดินผ่านที่จอดรถซึ่งอยู่ในเส้นทางโคลนถล่มในโฮฟุวันที่ 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Issei Kato </p>

ผู้อาศัยเดินผ่านที่จอดรถซึ่งอยู่ในเส้นทางโคลนถล่มในโฮฟุ, 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Issei Kato

ผู้อาศัยเดินผ่านที่จอดรถซึ่งอยู่ในเส้นทางโคลนถล่มในโฮฟุ, 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Issei Kato

ปิด
19/28
<p> บุคลากรกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินของญี่ปุ่นให้ความช่วยเหลือในบ้านพักคนชราซึ่งอยู่ในเส้นทางของโคลนถล่มในเมืองโฮฟุวันที่ 21 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Kyodo </p>

บุคลากรกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินของญี่ปุ่นให้ความช่วยเหลือในบ้านพักคนชราที่อยู่ในเส้นทางโคลนถล่มในเมืองโฮฟุวันที่ 21 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Kyodo

บุคลากรกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินของญี่ปุ่นให้ความช่วยเหลือในบ้านพักคนชราที่อยู่ในเส้นทางโคลนถล่มในเมืองโฮฟุวันที่ 21 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Kyodo

ปิด
20/28
<p> ผู้คนที่ถูกเกยตื้นได้รับการช่วยเหลือจากเฮลิคอปเตอร์จากดาดฟ้าในเมือง Hofu วันที่ 21 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Kyodo </p>

ผู้คนที่ได้รับความช่วยเหลือจะได้รับการช่วยเหลือจากเฮลิคอปเตอร์จากดาดฟ้าในเมือง Hofu วันที่ 21 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Kyodo

ผู้คนที่ได้รับความช่วยเหลือจะได้รับการช่วยเหลือจากเฮลิคอปเตอร์จากดาดฟ้าในเมือง Hofu วันที่ 21 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Kyodo

ปิด
21/28
<p> ภาพบ้านพักคนชรา (ด้านล่าง) เป็นภาพหลังจากอยู่ในเส้นทางโคลนถล่มในเมืองโฮฟุวันที่ 21 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Kyodo </p>

บ้านพักคนชรา (ด้านล่าง) เป็นภาพหลังจากอยู่ในเส้นทางโคลนถล่มในเมืองโฮฟุวันที่ 21 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Kyodo

บ้านพักคนชรา (ด้านล่าง) เป็นภาพหลังจากอยู่ในเส้นทางโคลนถล่มในเมืองโฮฟุวันที่ 21 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Kyodo

ปิด
22/28
<p> การทำลายล้างที่เกิดจากโคลนถล่มในเมืองโฮฟุวันที่ 21 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Kyodo </p>

การทำลายที่เกิดจากดินโคลนถล่มในเมืองโฮฟุ, 21 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Kyodo

การทำลายที่เกิดจากดินโคลนถล่มในเมืองโฮฟุ, 21 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Kyodo

ปิด
23/28
<p> ทหารพลั่วเศษซากในบ้านพักคนชราซึ่งอยู่ในเส้นทางโคลนถล่มในเมืองโฮฟุวันที่ 21 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Kyodo </p>

ทหารพลั่วเศษซากในบ้านพักคนชราที่อยู่ในเส้นทางโคลนถล่มในเมืองโฮฟุวันที่ 21 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Kyodo

ทหารพลั่วเศษซากในบ้านพักคนชราที่อยู่ในเส้นทางโคลนถล่มในเมืองโฮฟุวันที่ 21 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Kyodo

ปิด
24/28
<p> แผนกต้อนรับส่วนหน้าของบ้านพักคนชราที่อยู่ในเส้นทางโคลนถล่มเป็นภาพในเมืองโฮฟุวันที่ 21 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Kyodo </p>

แผนกต้อนรับส่วนหน้าของบ้านพักคนชราที่อยู่ในเส้นทางโคลนถล่มเป็นภาพในเมืองโฮฟุวันที่ 21 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Kyodo

แผนกต้อนรับส่วนหน้าของบ้านพักคนชราที่อยู่ในเส้นทางโคลนถล่มเป็นภาพในเมืองโฮฟุวันที่ 21 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Kyodo

ปิด
25/28
<p> ชายคนหนึ่งยืนอยู่ติดกับบ้านของเขาที่ได้รับความเสียหายจากฝนตกหนักและโคลนถล่มใน Hofu, 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Kim Kyung-Hoon </p>

ชายคนหนึ่งยืนถัดจากบ้านของเขาที่ได้รับความเสียหายจากฝนตกหนักและโคลนถล่มใน Hofu, 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Kim Kyung-Hoon

ชายคนหนึ่งยืนถัดจากบ้านของเขาที่ได้รับความเสียหายจากฝนตกหนักและโคลนถล่มใน Hofu, 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Kim Kyung-Hoon

ปิด
26/28
<p> ผู้อยู่อาศัยในท้องที่ค้นหาผู้สูญหายในบ้านกวาดไปตามทางโคลนถล่มใน Hofu, 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Issei Kato </p>

ผู้อยู่อาศัยในท้องที่ค้นหาผู้สูญหายในบ้านกวาดไปตามทางโคลนถล่มในโฮฟุ 22 กรกฎาคม 2552 REUTERS / Issei Kato

ผู้อยู่อาศัยในท้องที่ค้นหาผู้สูญหายในบ้านกวาดไปตามทางโคลนถล่มในโฮฟุ 22 กรกฎาคม 2552 REUTERS / Issei Kato

ปิด
27/28
<p> เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามค้นหาผู้สูญหายที่อยู่ในเส้นทางโคลนถล่มในเมือง Hofu วันที่ 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Issei Kato </p>

เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามค้นหาคนที่หายไปซึ่งอยู่ในเส้นทางโคลนถล่มที่เมือง Hofu วันที่ 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Issei Kato

เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามค้นหาคนที่หายไปซึ่งอยู่ในเส้นทางโคลนถล่มที่เมือง Hofu วันที่ 22 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Issei Kato

ปิด
28/28
    • การจัดอันดับความบันเทิง
    • บทความแบบสุ่ม