สิ่งที่ลอยเรือของคุณ  • 2019-05-29
  • แหล่ง:เล่น slot ออนไลน์

<p> ผู้เข้าแข่งขันมีส่วนร่วมใน "Sailing on Anything" แชมป์ลอยน้ำบนแม่น้ำ Netta ในเดือนสิงหาคม 26 กรกฎาคม 2009 ผู้เข้าร่วมจะต้องสร้าง "เครื่องจักร" โดยไม่มีเครื่องยนต์ที่สามารถเดินทางอย่างน้อย 400 เมตร (0.2 ไมล์ ) REUTERS / Peter Andrews </p>

ผู้เข้าแข่งขันมีส่วนร่วมใน "Sailing on Anything" แชมป์ลอยน้ำในแม่น้ำ Netta ในเดือนสิงหาคม 26 กรกฎาคม 2009 ผู้เข้าร่วมจะต้องสร้าง "เครื่องจักร" โดยไม่มีเครื่องยนต์ที่สามารถเดินทางอย่างน้อย 400 เมตร (0.2 ไมล์) ... เพิ่มเติม

ผู้เข้าแข่งขันมีส่วนร่วมใน "Sailing on Anything" แชมป์ลอยน้ำในแม่น้ำ Netta ในเดือนสิงหาคม 26 กรกฎาคม 2009 ผู้เข้าร่วมจะต้องสร้าง "เครื่องจักร" โดยไม่มีเครื่องยนต์ที่สามารถเดินทางอย่างน้อย 400 เมตร (0.2 ไมล์) REUTERS / Peter Andrews

ปิด
1/13
<p> ผู้เข้าแข่งขันมีส่วนร่วมใน "Sailing on Anything" แชมป์ลอยน้ำในแม่น้ำ Netta ในเดือนสิงหาคม 26 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Peter Andrews </p>

ผู้เข้าแข่งขันมีส่วนร่วมใน "Sailing on Anything" แชมป์ลอยน้ำในแม่น้ำ Netta ในเดือนสิงหาคม 26 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Peter Andrews

ผู้เข้าแข่งขันมีส่วนร่วมใน "Sailing on Anything" แชมป์ลอยน้ำในแม่น้ำ Netta ในเดือนสิงหาคม 26 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Peter Andrews

ปิด
2/13
<p> ผู้เข้าแข่งขันมีส่วนร่วมใน "Sailing on Anything" แชมป์ลอยน้ำในแม่น้ำ Netta ในเดือนสิงหาคม 26 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Peter Andrews </p>

ผู้เข้าแข่งขันมีส่วนร่วมใน "Sailing on Anything" แชมป์ลอยน้ำในแม่น้ำ Netta ในเดือนสิงหาคม 26 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Peter Andrews

ผู้เข้าแข่งขันมีส่วนร่วมใน "Sailing on Anything" แชมป์ลอยน้ำในแม่น้ำ Netta ในเดือนสิงหาคม 26 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Peter Andrews

ปิด
3/13
<p> ผู้เข้าแข่งขันมีส่วนร่วมใน "Sailing on Anything" แชมป์ลอยน้ำในแม่น้ำ Netta ในเดือนสิงหาคม 26 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Peter Andrews </p>

ผู้เข้าแข่งขันมีส่วนร่วมใน "Sailing on Anything" แชมป์ลอยน้ำในแม่น้ำ Netta ในเดือนสิงหาคม 26 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Peter Andrews

ผู้เข้าแข่งขันมีส่วนร่วมใน "Sailing on Anything" แชมป์ลอยน้ำในแม่น้ำ Netta ในเดือนสิงหาคม 26 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Peter Andrews

ปิด
4/13
<p> ผู้เข้าแข่งขันมีส่วนร่วมใน "Sailing on Anything" แชมป์ลอยน้ำในแม่น้ำ Netta ในเดือนสิงหาคม 26 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Peter Andrews </p>

ผู้เข้าแข่งขันมีส่วนร่วมใน "Sailing on Anything" แชมป์ลอยน้ำในแม่น้ำ Netta ในเดือนสิงหาคม 26 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Peter Andrews

ผู้เข้าแข่งขันมีส่วนร่วมใน "Sailing on Anything" แชมป์ลอยน้ำในแม่น้ำ Netta ในเดือนสิงหาคม 26 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Peter Andrews

ปิด
5/13
<p> ผู้เข้าแข่งขันมีส่วนร่วมใน "Sailing on Anything" แชมป์ลอยน้ำในแม่น้ำ Netta ในเดือนสิงหาคม 26 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Peter Andrews </p>

ผู้เข้าแข่งขันมีส่วนร่วมใน "Sailing on Anything" แชมป์ลอยน้ำในแม่น้ำ Netta ในเดือนสิงหาคม 26 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Peter Andrews

ผู้เข้าแข่งขันมีส่วนร่วมใน "Sailing on Anything" แชมป์ลอยน้ำในแม่น้ำ Netta ในเดือนสิงหาคม 26 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Peter Andrews

ปิด
6/13
<p> "ทีมศัลยกรรม" มีส่วนร่วมใน "Sailing on Anything" ประชันลอยน้ำในแม่น้ำ Netta ในเดือนสิงหาคม 26 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Peter Andrews </p>

"ทีมศัลยกรรม" มีส่วนร่วมใน "การแล่นเรือใบในสิ่งใด" ประชันลอยน้ำในแม่น้ำ Netta ในเดือนสิงหาคม 26 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Peter Andrews

"ทีมศัลยกรรม" มีส่วนร่วมใน "การแล่นเรือใบในสิ่งใด" ประชันลอยน้ำในแม่น้ำ Netta ในเดือนสิงหาคม 26 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Peter Andrews

ปิด
7/13
<p> ผู้เข้าแข่งขันมีส่วนร่วมใน "Sailing on Anything" แชมป์ลอยน้ำในแม่น้ำ Netta ในเดือนสิงหาคม 26 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Peter Andrews </p>

ผู้เข้าแข่งขันมีส่วนร่วมใน "Sailing on Anything" แชมป์ลอยน้ำในแม่น้ำ Netta ในเดือนสิงหาคม 26 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Peter Andrews

ผู้เข้าแข่งขันมีส่วนร่วมใน "Sailing on Anything" แชมป์ลอยน้ำในแม่น้ำ Netta ในเดือนสิงหาคม 26 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Peter Andrews

ปิด
8/13
<p> ผู้เข้าแข่งขันมีส่วนร่วมใน "Sailing on Anything" แชมป์ลอยน้ำในแม่น้ำ Netta ในเดือนสิงหาคม 26 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Peter Andrews </p>

ผู้เข้าแข่งขันมีส่วนร่วมใน "Sailing on Anything" แชมป์ลอยน้ำในแม่น้ำ Netta ในเดือนสิงหาคม 26 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Peter Andrews

ผู้เข้าแข่งขันมีส่วนร่วมใน "Sailing on Anything" แชมป์ลอยน้ำในแม่น้ำ Netta ในเดือนสิงหาคม 26 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Peter Andrews

ปิด
9/13
<p> ผู้เข้าแข่งขันมีส่วนร่วมใน "Sailing on Anything" ประชันลอยน้ำในแม่น้ำ Netta ในเดือนสิงหาคม 26 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Peter Andrews </p>

ผู้เข้าแข่งขันมีส่วนร่วมใน "Sailing on Anything" ประชันลอยน้ำในแม่น้ำ Netta ในเดือนสิงหาคม 26 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Peter Andrews

ผู้เข้าแข่งขันมีส่วนร่วมใน "Sailing on Anything" ประชันลอยน้ำในแม่น้ำ Netta ในเดือนสิงหาคม 26 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Peter Andrews

ปิด
10/13
<p> ผู้เข้าแข่งขันมีส่วนร่วมใน "Sailing on Anything" แชมป์ลอยน้ำในแม่น้ำ Netta ในเดือนสิงหาคม 26 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Peter Andrews </p>

ผู้เข้าแข่งขันมีส่วนร่วมใน "Sailing on Anything" แชมป์ลอยน้ำในแม่น้ำ Netta ในเดือนสิงหาคม 26 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Peter Andrews

ผู้เข้าแข่งขันมีส่วนร่วมใน "Sailing on Anything" แชมป์ลอยน้ำในแม่น้ำ Netta ในเดือนสิงหาคม 26 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Peter Andrews

ปิด
11/13
<p> ผู้ช่วยชีวิตช่วยเหลือผู้เข้าแข่งขันไปยังฝั่งหลังจากที่เขาหลุดออกจาก "เป็ด" ของเขาในระหว่างการ "แชมป์ทุกอย่าง" ที่ลอยอยู่บนแม่น้ำ Netta ในเดือนสิงหาคม 26 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Peter Andrews </p>

ผู้ช่วยชีวิตช่วยผู้เข้าแข่งขันไปยังฝั่งหลังจากที่เขาหลุดออกจาก "เป็ด" ของเขาในระหว่าง "ล่องเรือในทุกอย่าง" แชมป์ลอยน้ำในแม่น้ำ Netta ในเดือนสิงหาคม 26 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Peter Andrews

ผู้ช่วยชีวิตช่วยผู้เข้าแข่งขันไปยังฝั่งหลังจากที่เขาหลุดออกจาก "เป็ด" ของเขาในระหว่าง "ล่องเรือในทุกอย่าง" แชมป์ลอยน้ำในแม่น้ำ Netta ในเดือนสิงหาคม 26 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Peter Andrews

ปิด
12/13
<p> ผู้เข้าแข่งขันมีส่วนร่วมใน "Sailing on Anything" แชมป์ลอยน้ำในแม่น้ำ Netta ในเดือนสิงหาคม 26 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Peter Andrews </p>

ผู้เข้าแข่งขันมีส่วนร่วมใน "Sailing on Anything" แชมป์ลอยน้ำในแม่น้ำ Netta ในเดือนสิงหาคม 26 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Peter Andrews

ผู้เข้าแข่งขันมีส่วนร่วมใน "Sailing on Anything" แชมป์ลอยน้ำในแม่น้ำ Netta ในเดือนสิงหาคม 26 กรกฎาคม 2009 REUTERS / Peter Andrews

ปิด
13/13
    • การจัดอันดับความบันเทิง
    • บทความแบบสุ่ม